SESİMİ DUYUN…
HEMŞİRE YARDIMCILIĞI

 

BİR HEMŞİRE OLARAK  YAŞAMINIZI DUYMAK  ve  NİTELİKLİ BAKIM HİZMETİ VERMEK İÇİN ÇABALIYORUM.

 

Sayın Cumhurbaşkanım,

Bizler, hemşire olmak için eğitimlerine devam etmekte olan üniversite öğrencileriyiz. Ailelerimizin fedakârlıkları ve bizlerin gayretleri ile üniversite giriş sınavına hazırlandık, sınavı kazandık ve okullarımıza yerleştirildik. Dört yıl süren zorlu bir eğitim programına devam etmekteyiz. Bu eğitim programı bizlere, toplumumuza hak ettiği sağlık bakımını vermek için ihtiyaç duyacağımız bilgi, beceri ve yeterlilikleri, kazandıracak. Bu eğitim sonunda, 6283 Sayılı Hemşirelik Kanunu’nda (2007) tarif edildiği şekilde “lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullarından mezun olan” bir vatandaş olarak, “hemşire” unvanını almaya hak kazanacağız.

Bizler, hemşirelik mesleğinin ancak lisans düzeyinde eğitimle kazandırılabileceğine inanmaktayız. Toplumumuzun, nitelikli sağlık bakımı almaya hakkı olduğunu ve bu bakımı da üniversite mezunu hemşirelerin sağlayabileceğini biliyoruz. Bu gerçeği devlet büyüklerimizin de bildiğine inanıyoruz. Bu gerçeği onlarda görüyor ki, 2007 yılında yeniden düzenlenen hemşirelik yasasında, hemşireyi lisans mezunu olarak tanımladılar.  Sağlık meslek liseleri ise hemşire açığı olduğu gerekçesiyle 5 yıl süre ile öğrenci almaya devam etti. 2012 yılında sağlık meslek liseleri (SML) kapatılacakken, aynı gerekçeyle bu okullara öğrenci alınması 5 yıl daha uzatıldı. 2013 yılında, dönemin Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu, 2023 yılı için düşünülen hemşire sayısı hedefinin çok üstüne çıkılacağı, bu nedenle SML’lerinin hemşirelik bölümlerinin kapatıldığını açıkladı. 2014 yılından bu yana ise SML’lerinde hemşire yardımcılığı programları yürütülmeye başlandı. Bizler, nasıl üniversite eğitimini ve bu eğitim sonunda “hemşire” unvanı almayı tercih ettikse, SML Hemşire Yardımcılığı öğrencileri de lise eğitimini ve bu eğitim sonunda “hemşire yardımcısı” unvanını almayı tercih ettiler. Ancak, hemşire yardımcılığı programlarının ilk mezunlarını vermesi beklenen şu günlerde, hemşire yardımcısı değil hemşire unvanını talep ettiklerine şahit olduk.

Hemşire yardımcılığı programı öğrencilerinin bu talepleri karşılık buldu. 24 Şubat 2018’de Kahramanmaraş 6. Olağan İl Kongresi’nde, Sağlık meslek liselerini bitirenlerin hemşire yardımcısı olarak göreve başlayacaklarını, ondan sonra terfi ederek, terfi ettikçe de hemşire olacaklarını ve daha sonra hemşirelikte terfie başlayacaklarını açıkladınız. Sayın Cumhurbaşkanım, bu açıklamanız bizlerin kaygısını artırmıştır. Kaygımız artmıştır çünkü bu uygulama toplum sağlığını riske atmaktadır. Hemşirelik mesleğinin gerektirdiği eğitim süreçlerinden geçmemiş kişilere verilecek olan, sadece hemşire unvanı değil, bu unvanın gerektirdiği görev yetki ve sorumluluklardır. Hemşirenin çalışma alanı ise insandır, insan yaşamıdır. Kaygımız artmıştır çünkü bu uygulama, bizlerin gelecek kaygısı yaşamasına, daha göreve başlamadan kırılmasına ve yıpranmasına yol açmaktadır.

Bizler Türkiye Cumhuriyeti’nin üniversiteli hemşireleri, kendimizi nitelikli sağlık bakımının garantisi olarak görüyoruz. Bizler, 71.538 hemşirelik lisans öğrencisi, sağlık hizmetlerinin hemşireler tarafından olması gereken nitelikte sunulmasının önünde engel oluşturacak bu uygulamanın hayata geçirilmemesini talep ediyoruz.

Saygılarımızla.

4 Nisan 2018

  1. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Çanakkale