anasayfa

Makale Önerileri

MESLEĞİMİZ İÇİN DAHA ÇOK ŞEY BİLMEK İSTEMEZ MİSİN?

 

 • Hemşirelikte Verilen Eğitimin Hemşirelik Derneklerine İlişkin Bilgi Düzeylerine Etkisi (Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:3,Sayı:2. 2010)
 • Hemşirelikte Mesleki Özerklik Kavramının İncelenmesi(Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013;16:3)
 • Hemşirelikte Yaratıcılık (Akademik Bakış Dergisi 2013)
 • Özelleştirme: Sağlıkta Özelleştirme Ve Hemşireler Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013;16:1)
 • Hemşirelerin Mesleki Bağlılıkları Ve Diğer Bağlılık Formları Arasındaki İlişki: Örgüte Bağlılık, İşe Bağlılık Ve Aileye Bağlılık (Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi (2011) 28-40)
 • Bakım Kavramı Ve Ahlaki Boyutu(Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi (2010) 74-82
 • Bakım Ve İyileşmenin Kesiştiği Bir Model: Watson’ın İnsan Bakım Modeli (Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2012 -2)
 • Hemşirelik Öğrencilerin Ders Çalışma Yaklaşımları (Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi (2015) 59–69)
 • Sağlıkla İlişkili Olarak Sosyal Adalet, Eşitlik Ve Hemşirelik (DEUHYO ED 2014, 7(3),238-245)
 • Etik Dersi Alan Ve Almayan Öğrencilerinin Etik Karar Verme Düzeylerinin İncelenmesi (Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2013-1)
 • Hemşirelerin Karşılaştıkları Etik İkilemlerin İncelenmesi (Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık bilimleri Dergisi 2011;14:2)
 • Hemşirelik Eğitiminin Öğrencinin Çevreye Yönelik Tutumlarına Etkisi (Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2012-3)
 • Hemşirelik Rolleri Ve Özerklik(Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2012-2
 • Hemşirelik Ve Kalite(Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi Cilt: 9 Sayı: 1 2006 )
 • Toplumsal Cinsiyet Ve Hemşirelik (Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:4,Sayı:1. 2011)
 • Hemşirelikte Güç Kavramının Analizi (Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi (2014) 62–73)
 • YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt 9 • Sayı 2 • 2011 • Volume 9 • Number 2
 • Karşılıklı Bağımlılık Kavramı: Hemşirelikle İlişkisi ve Karşılıklı Bağımlılığı Belirleme Araçları (Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2012 -1)
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ve Motivasyon Düzeyleri (HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ 2015;12 (1): 51-61)
 • Öğrenme Kuramları ve Hemşirelik Eğitimine Yansımaları (I.Ü.F.N. Hem. Dergi (2009) Cilt 17 – Sayı 2: 144-150ISSN 1304-4869)
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Öz Değerlendirme Sonuçları ve Etkileyen Faktörler Araştırma (Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi (2015) 37–49)
 • Bir Entegre Eğitim Programından Yeni Mezun Olan Hemşirelerin Meslek ve Okul Eğitimine İlişkin Düşünceleri ve Profesyonel Kimlik Düzeyleri(İ.Ü.F.N. Hem. Dergisi (2012) Cilt 20 – Sayı 3: 184-192 ISSN 1304-4869)
 • Hemşirelik Eğitiminde Yeterliliğin Sağlanması İçin Yeni Bir Yaklaşım: Rehber Hemşire (Koçluk) Sistemi (https://www.researchgate.net/publication/237762680)
 • Sağlık Hizmetlerinde Kalite(Marmara Üniversitesi HYO 01.12.2006)
 • Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bilgilendirme Metni (Britanya Ulusal Sağlık Hizmeti & Britanya Sağlık Bakanlığı)
 • Sağlık eğitiminde meslekler arası eğitim( Anadolu hemşirelik ve sağlık bilimleri dergisi 2015;18:3)
 • Sağlıkta eşitsizlik ve hemşirelik(DEUHYO ED 2011, 4(3), 131-136)
 • Savaş, Terör ve Hemşirelik (https://www.researchgate.net/publication/237061644)
 • Toplumsal cinsiyet ve hemşirelik (Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:4,Sayı:1. 2011)