HEMŞİRELİK KANUNU

Kanun Numarası : 6283
Kabul Tarihi : 25/2/1954
Yayımlandığı R. Gazete Tarih : 2/3/1954 Sayı : 8647
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa : 460