BİZ KİMİZ?

 

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ

ÖĞRENCİ KOMİSYONU

-THDÖK-

 

TARİHÇEMİZ

Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu, 1933’te kurulan Türk Hemşireler Derneği’nin çalışma gruplarından biridir. 29.09.2012 tarihinde Ankara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinde okuyan, mesleki hak ve özgürlüklerin korunmasının bilincinde olan hemşirelik öğrencilerinin özverili çalışmasıyla kurulmuştur.

Komisyon yönetimi Ankara’daki hemşirelik öğrencileri tarafından yürütülmekte olup Türkiye’de pek çok hemşirelik fakülteleri ve yüksekokullarında temsilci ve üyemiz bulunmaktadır.

Komisyonumuz, Türkiye’deki hemşirelik öğrencilerinin; öğrencilik düzeyinde mesleki örgütlenmeyi benimsemesi, mezuniyet sonrası hemşirelik mesleğinin özerk bir sağlık mesleği olduğunun bilincinin edinmesi, sosyal, kültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerinin sağlanması için vardır.

Komisyon olarak bilinçli, örgütlü, sorgulayan hemşire profili oluşturmak, hemşirelik hak ve özgürlüklerini korumak, Türkiye’deki hemşirelerin tek temsilcisi olan Türk Hemşireler Derneği’ ninde desteği ile doğruyu tartışarak bulmak için çalışıyoruz.

VİZYONUMUZ

Türkiye’deki tüm hemşirelik öğrencilerin, ucuz işçi profili, eğitim ve sağlık politikaları, halkın gözündeki yanlış hemşirelik imajına karşı bilinçli örgütlenerek sesimizi duyurmak, ICN, DSÖ ve diğer hemşirelik kurum ve kuruluşların varlığıyla, bilimin üretildiği lisans düzeyinde eğitimi destekleyerek eğitimdeki ikilemi kaldırmak, temel hak ve özgürlüklerimize sahip çıkarak özerk hemşireliğin bilinciyle meslekleşebilmek, örgütlü bir şekilde profesyonelliği yakalamaktır.

MİSYONUMUZ

İnsan haklarına saygılı; her durumda ulaşılabilir, eşit sağlık hizmetlerini destekleyen, mesleğimizin lisans düzeyinde olmasını destekleyenlerin bir çatı altında toplandığı; bilinçli örgütlü ve sorgulayan hemşire profilini oluşturmak ve devamlılığını Türk Hemşireler Derneği ile sürdürmektir.