Makale Önerileri

Gerçek kurtuluş ancak cehaletin ortadan kaldırılmasıyla olur. cehalet kaldırılmadıkça toplum yerinde kalıyor demektir, yerinde duran bir şey geriye gidiyor demektir… MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

MESLEĞİMİZ İÇİN DAHA ÇOK ŞEY BİLMEK İSTEMEZ MİSİN?

 

 • Hemşirelikte Verilen Eğitimin Hemşirelik Derneklerine İlişkin Bilgi Düzeylerine Etkisi (Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:3,Sayı:2. 2010)
 • Hemşirelikte Mesleki Özerklik Kavramının İncelenmesi(Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013;16:3)
 • Hemşirelikte Yaratıcılık (Akademik Bakış Dergisi 2013)
 • Özelleştirme: Sağlıkta Özelleştirme Ve Hemşireler Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013;16:1)
 • Hemşirelerin Mesleki Bağlılıkları Ve Diğer Bağlılık Formları Arasındaki İlişki: Örgüte Bağlılık, İşe Bağlılık Ve Aileye Bağlılık (Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi (2011) 28-40)
 • Bakım Kavramı Ve Ahlaki Boyutu(Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi (2010) 74-82
 • Bakım Ve İyileşmenin Kesiştiği Bir Model: Watson’ın İnsan Bakım Modeli (Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2012 -2)
 • Hemşirelik Öğrencilerin Ders Çalışma Yaklaşımları (Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi (2015) 59–69)
 • Sağlıkla İlişkili Olarak Sosyal Adalet, Eşitlik Ve Hemşirelik (DEUHYO ED 2014, 7(3),238-245)
 • Etik Dersi Alan Ve Almayan Öğrencilerinin Etik Karar Verme Düzeylerinin İncelenmesi (Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2013-1)
 • Hemşirelerin Karşılaştıkları Etik İkilemlerin İncelenmesi (Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık bilimleri Dergisi 2011;14:2)
 • Hemşirelik Eğitiminin Öğrencinin Çevreye Yönelik Tutumlarına Etkisi (Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2012-3)
 • Hemşirelik Rolleri Ve Özerklik(Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2012-2
 • Hemşirelik Ve Kalite(Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi Cilt: 9 Sayı: 1 2006 )
 • Toplumsal Cinsiyet Ve Hemşirelik (Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:4,Sayı:1. 2011)
 • Hemşirelikte Güç Kavramının Analizi (Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi (2014) 62–73)
 • YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt 9 • Sayı 2 • 2011 • Volume 9 • Number 2
 • Karşılıklı Bağımlılık Kavramı: Hemşirelikle İlişkisi ve Karşılıklı Bağımlılığı Belirleme Araçları (Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2012 -1)
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ve Motivasyon Düzeyleri (HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ 2015;12 (1): 51-61)
 • Öğrenme Kuramları ve Hemşirelik Eğitimine Yansımaları (I.Ü.F.N. Hem. Dergi (2009) Cilt 17 – Sayı 2: 144-150ISSN 1304-4869)
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Öz Değerlendirme Sonuçları ve Etkileyen Faktörler Araştırma (Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi (2015) 37–49)
 • Bir Entegre Eğitim Programından Yeni Mezun Olan Hemşirelerin Meslek ve Okul Eğitimine İlişkin Düşünceleri ve Profesyonel Kimlik Düzeyleri(İ.Ü.F.N. Hem. Dergisi (2012) Cilt 20 – Sayı 3: 184-192 ISSN 1304-4869)
 • Hemşirelik Eğitiminde Yeterliliğin Sağlanması İçin Yeni Bir Yaklaşım: Rehber Hemşire (Koçluk) Sistemi (https://www.researchgate.net/publication/237762680)
 • Sağlık Hizmetlerinde Kalite(Marmara Üniversitesi HYO 01.12.2006)
 • Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bilgilendirme Metni (Britanya Ulusal Sağlık Hizmeti & Britanya Sağlık Bakanlığı)
 • Sağlık eğitiminde meslekler arası eğitim( Anadolu hemşirelik ve sağlık bilimleri dergisi 2015;18:3)
 • Sağlıkta eşitsizlik ve hemşirelik(DEUHYO ED 2011, 4(3), 131-136)
 • Savaş, Terör ve Hemşirelik (https://www.researchgate.net/publication/237061644)
 • Toplumsal cinsiyet ve hemşirelik (Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:4,Sayı:1. 2011)